Nyhet 24 april 2014


Samarbetsavtal med STR gällande YKB, Yrkeskompetensbevis


Svenska Taxiförbundet har tecknat samarbetsavtal med STR som ger medlemmar och anslutna företag ett förmånligt pris för fortbildning för Yrkeskompetensbevis, YKB.


Lagen om yrkesförarkompetens, Yrkeskompetensbevis, har trätt i kraft och berör alla yrkesförare för gods- och persontransporter. För taxibranschens del handlar det om taxiföretag med blandade verksamheter där, förutom taxiförarlegitimation, körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE krävs för yrkesutförandet. De förarna ska enligt lag genomföra 35 timmars fortbildning vart femte år. Samtliga 35 timmar ska ha genomförts senast 10 september 2015 för buss och 10 september 2016 för tung lastbil.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) erbjuder fortbildning för Yrkeskompetensbevis, YKB, genom sina medlemsföretag. Taxiförbundets medlemmar kan genom ett tecknat avtal med STR få sitt behov av utbildning tillgodosett och dessutom till ett förmånligt pris. Man kan välja en företagsanpassad utbildning med minst 10 deltagare. Vid färre deltagare kan dessa anmäla sig till de öppna kurserna som kontinuerligt erbjuds runt om i landet.

Mer information via länken nedan (uppge ditt medlemskap i Svenska Taxiförbundet):

 


<< Tillbaka