Nyhet 7 september 2017


Tommy Pilarp är ny medlemsjurist för Taxiförbundet


Tommy Pilarp har från och med den 11 september ett uppdrag som förbundets jurist.


Tommy Pilarp

 

Uppdraget innefattar rådgivning till medlemmar, juridisk resurs för remisser, påverkansarbete samt tolkning och förtydligande av nationella och internationella regelverk, lagar och förordningar.

Medlemsservice kommer ske i form av direkt rådgivning eller vägledning i allehanda frågor som rör ett litet företag per telefon och e-post, såsom till exempel; Bolags- och avtalsrätt.<< Tillbaka