Svenska Taxiförbundet har tecknat ett samarbetsavtal med externa jurister som ger medlemmar och anslutna företag tillgång till stöd och rådgivning. Efter eget val kan de föra medlems talan inför t.ex. domstolar och andra myndigheter.

 

 

Pär Cronhult

Pär Cronhult
Upphandlings- och konkurrensrätt

0733-264 400
pc@dnv.se

 

Manuela Cendron

Manuela Cendron
Skadeståndsrätt och försäkringsrätt


Medlemsförmånen omfattar en timmes kostnadsfri rådgivning för medlemmar, för ytterligare tid erbjuds ett rabatterat timarvode.
076 880 56 27
manuela@skadejuridik.se

 

För mer information, kontakta  Tommy Pilarp.

Tommy Pilarp

Tommy Pilarp
Medlemsjurist

tommy.pilarp@taxiforbundet.se
070 372 3704