Personal

Till kansliet kan du vända dig för att få hjälp och råd i alla frågor som har med taxinäringen att göra. Kansliet är beläget i Solna.


Kontaktuppgifter kansliet

Svenska Taxiförbundet
Box 1106, 171 22 Solna

Besöksadress: Smidesvägen 10

Tel:  08 566 21 660
Fax: 08 566 21 681
E-post: info@taxiforbundet.seKontaktuppgifter till enskilda medarbetare. Vill du kontakta oss via e-post skriver du förnamn.efternamn at taxiforbundet.se


Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

08 566 21 663
0736 35 02 25
Högupplöst bild (jpeg)
Anders Berge

Anders Berge
Chefjurist, projektledare

08 566 21 668
0705 36 37 46

Högupplöst bild (jpeg)
Åsa johansson

Åsa Johansson
Jurist, utredare

08 566 21 669
0724 02 81 38

Högupplöst bild (jpeg)
Maria Jemdahl

Maria Jemdahl
Medlemmar och utbildning

08 566 21 664
0706 22 85 00
Hanna Hägglöf liten

Hanna Hägglöf
Kommunikationsansvarig

08 566 21 673
0724 02 69 55
Högupplöst bild (jpeg)
Ejert Seijboldt

Ejert Seijboldt
Marknadsansvarig

08 566 21 692
0705 64 32 92
Högupplöst bild (jpeg)