BKY Information

 

Hur vet du att dina förare har giltig TFL?

Taxiföretag har enligt lag skyldighet att kontrollera att deras förare har giltig taxiförarlegitimation och att vidta åtgärder om behörigheten av någon anledning blir ogiltig. I annat fall riskerar den tillståndshavare som bryter mot detta böter eller fängelse i upp till sex månader.

Genom att ansluta ditt företag till Svenska Taxiförbundets system BKY (Behörighetskontroll Yrkesförare) sköts kontrollen av TFL automatisk. På så sätt får du tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och kan säkerställa att förarna har giltig behörighet när de är ute i trafik.

Skaffa dig full kontroll med BKY
Det finns tre alternativ för inkoppling till tjänsten:

 1. Egen lösning
  Du utvecklar en egen klient genom att använda det tekniska kontrakt som BKY tillhandahåller. Det ger störst flexibilitet för integrering i den egna IT miljön.
 2. Systemleverantör
  Du använder den inbyggda klienten som leverantörer av system till branschen tagit fram. För taxibranschen finns klienter som är kopplade till taxameter/trafikledningssystem.
  För närvarande har följande systemleverantörer färdiga lösningar: Finn Frogne A/S, Halda AB, Holmedal Data AB och TAXIsystem Scandinavia AB. Kontakta aktuell leverantör för mer information.
 3. BKY WebbKlient
  Du använder BKY webbKlient - en molntjänst som dagligen ställer frågor och hämtar svar från tjänsten BKY.

Anmäl dig direkt!
BKY har en egen hemsida med all information om tjänsten samt instruktioner om hur de taxiföretag och beställningscentraler som vill ansluta sig till systemet ska gå tillväga.

Läs mer och anmäl dig här: www.bky.se