Remissvar 14 oktober 2014


Remissvar - Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik, 501-kronan


Förbundet ställer sig försiktigt positivt till förslaget om att prisuppgift ska lämnas före färd om det högsta jämförpriset är över 500 kronor. I bästa fall kan det leda till att de mest extrema priserna pressas ner till denna nivå. I sämsta fall blir det dock ett slag i luften, eftersom det ställer höga krav på resenärens kunskap om vad som gäller och, i förekommande fall, närvaro av polis. Det finns en uppenbar risk att flertalet anmälda ärenden kommer att avskrivas på grund av att ord ställs mot ord.


Taxiresan är till sin natur flexibel. Om vi bortser ifrån de fall då en förare medvetet vill lura resenären, kvarstår följande frågeställningar:

- Om kunden ändrar destination ska då föraren stanna bilen och beräkna ny prisuppgift?

- Inkluderar det i så fall den redan körda sträckan?

- Hur hanteras ett av resenären anbefallt stopp på vägen?

Om förslaget att lämna prisuppgift före färd införs förutsätter Förbundet att det stannar här och att vi en gång för alla kan avfärda de orimliga förslag som till och från har diskuterats om att införa maxpris i taxibranschen. En sådan åtgärd skulle innebära ett allvarligt ingrepp i den fria konkurrensen och med stor sannolikhet leda till en normerande effekt. Det exemplifieras tydligast med hur det fungerade under den reglerade tiden. Då fanns den så kallade maximitaxan som var tänkt att reglera det högsta priset som taxiföretag fick ta ut gentemot kund men som istället kom att utgöra en norm för taxiföretagen och ett onödigt högt pris för kunden.

Vi vill också betona att den föreslagna åtgärden inte kommer att leda till en ökad regelefterlevnad per automatik. För att detta ska ske krävs det att myndigheternas aktiviteter avseende information till resenärer och tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras.

Ett särskilt ansvar vilar på polisen som måste få upp antalet trafikpoliser och genomföra en rejäl satsning på kompetenta, bättre fungerande grupper som har i uppdrag att arbeta med taxi dygnet runt, året runt. Ju större regelverk, desto mer omfattande blir kraven på myndighetens operativa tillsyn.

 
Relaterade dokument:
Remissvar - Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik 501-kronan

<< Tillbaka