Remissvar 31 maj 2016


Remissvar: Förbundets yttrande om villkor för taxameterdispens


För myndigheter som vill granska ett taxiföretag är taxametern fortfarande ett oslagbart kontrollinstrument. Taxametern är taxibranschens kassaregister och förbundet vill därför att alla taxibilar ska vara utrustade med en taxameter. Förslag om möjlighet till taxameterdispens innebär enligt Förbundet en öppning för fusk.


Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och har beretts tillfälle att yttra sig angående villkoren för taxameterdispens. 

Läs Förbundets remissvar<< Tillbaka