Våra utbildningar

 

Taxiförarlegitimation (för dig som ska köra taxi)
Svenska Taxiförbundets självstudiematerial är uppdaterat för att tillmötesgå kraven i gällande föreskrifter. Förbundets självstudiekurs för taxiförarlegitimation finns som ett tryckt häfte men det går också att läsa in via Internet. Det tryckta materialet kostar 1 730 kr och internetmaterialet kostar 995 kr. I priset ingår även en kartbok som du kommer att använda på kartprovet hos Trafikverket.

Läs mer och beställ


BLIV-kurs® via Internet (för dig som ska starta eget taxiföretag)
Kursen bygger på egen inläsning med hjälp av internetuppkopplad dator och utsänt tryckt referensmaterial. Priset är 5 500 kr. I denna kursform har du tillgång till coacher som kommer att besvara dina frågor och stötta dig som deltar via utbildningsplattformen. Klicka på den blå texten ovan i detta stycke för att läsa mer - där beställer du också kursen.


Styrelsekurs
Svenska Taxiförbundet erbjuder medlemmarna en endagskurs lämpad för styrelseledamöter, aktieägare och personer i ledningen för beställnings-centraler. Utbildningarna sker till självkostnadspris. Klicka på den blå texten ovan i detta stycke för att läsa mer - där beställer du också kursen.


Utbildning för skolskjutsförare
En utbildning som riktar sig till förare som sysslar med skolskjutsning. Utbildningen bygger bland annat på SKL:s "Handbok för skolskjutsförare.". Klicka på den blå texten ovan i detta stycke för att läsa mer- där beställer du också kursen.