Vi arbetar för en sund och blomstrande taxinäring

Kongress 2018

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inleder Svenska Taxiförbundets Kongress 2018 som äger rum på Stockholmsmässan, i anslutning till Persontrafikmässan den 23 oktober 2018, kl. 13.00.

Seminarier, utställningar och middag hålls i Persontrafiks regi. Fritt inträde till mässan.

Anmäl dig till seminarier och middag här

Förbundets kongressida kommer du som medlem in på här

KollA Årskonferens 20 november

KollA Årskonferens 20 november

Boka upp den 20 november för en heldag om avtal och upphandlingar. Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, bjuder in till årskonferens i Stockholm. På programmet finns bland annat nya samverkansavtal, tågupphandlingar och modellavtal. Program och anmälan kommer inom...

läs mer
Nya skolskjutsavtalen på Persontrafikmässan

Nya skolskjutsavtalen på Persontrafikmässan

Dags att upphandla skolskjuts? Kom på Persontrafik tisdag den 23 oktober i Stockholm och ta del av de nya modellavtalen och bilagorna som Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram. Ordförande Ewa Rosén kommer att presentera hur det fungerar och hur de kan...

läs mer
Ny miljökravsbilaga för personbil

Ny miljökravsbilaga för personbil

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har publicerat en ny avtalsbilaga med miljökrav vid upphandling av personbil.  Under våren uppdaterades det branschgemensamma Miljöprogrammet, som är en miljöpolicy med målet att minska de olika verksamheternas...

läs mer
Klimatmål utmaning för ny regering

Klimatmål utmaning för ny regering

• Vår nya regering har en utmaning att hantera med växande städer och en ökande personbilstrafik som rimmar illa med klimatmålen. Vårt resandemönster behöver förändras här och nu. Det säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Taxi har potentialen...

läs mer
Beslutade miljözoner

Beslutade miljözoner

Regeringen beslutade den 30 augusti om förordningsändringar som ger kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner. Utformningen av de beslutade miljözonsbestämmelserna överensstämmer med det besked regeringen lämnade den 23 mars i år. Det är kommunerna själva som...

läs mer
Beställaransvaret utökas för taxitrafik

Beställaransvaret utökas för taxitrafik

Den 1 juli 2018 trädde den nya lagen om beställaransvar vid taxitrafik i kraft. Det innebär att den som beställer en taxitransport har ett straffrättsligt ansvar att kontrollera att den faktiske transportören har ett giltigt taxitrafiktillstånd. Taxitrafiken är därmed...

läs mer
Tommy Pilarp chefjurist på Svenska Taxiförbundet

Tommy Pilarp chefjurist på Svenska Taxiförbundet

Tommy Pilarp, som sedan tidigare är knuten till Svenska Taxiförbundet som jurist, får fr om den 1 september en utökad roll som chefjurist. Som tidigare kommer Tommy att finnas till för förbundets medlemmar i juridiska frågor. Den utökade rollen innebär bland annat att...

läs mer

Skatteverket skönbeskattar UberPop

Taxiverksamheten UberPop har inte lägre tillåtelse att bedrivas i Sverige. Svenska Taxiförbundet har tidigare larmat om att UberPop inte efterlevde de regler som gäller för taxi i Sverige. Skatteverket skönbeskattar nu företaget som har sitt säte i Nederländerna och...

läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fyll i dina uppgifter nedan.
Namn
E-post
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
Titel
Företag

Behörighetskontroll av yrkesförare

Hur vet du att din förare har giltig taxiförarlegitimation?

Vill du bli taxiförare

Tycker du om att serva människor och har god människokännedom? Är du stresstålig och tycker om att köra bil? Då kan taxiyrket vara något för dig!

Säker Grön Taxi

Transporter som har en hög och jämn kvalitet, samtidigt som de skall medföra en minimal miljöpåverkan.

Medlemsförmåner

Som anslutet taxiföretag till medlem hos Svenska Taxiförbundet får du tillgång till juridisk rådgivning, anpassade lösningar med mer.

Taxibranschen i siffror

Miljarder per år i omsättning

Taxiföretag

Fordon