Svenska Taxiförbundet fick positiv respons av inbjudna politiker under seminariet Privatbilismens era är förbi. Är taxi till folket lösningen– hämt-tjänst till alla? under Almedalsveckan.

Privatbilismen måste minska radikalt för att nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Stefan Fölster, nationalekonom, visade att samhället skulle vinna på att involvera taxitjänster som en väg att påskynda övergången från privatbilism till fungerande kollektivtrafik. Då skulle de som idag är beroende av bilen enklare kunna ta sig till kollektivtrafikens noder. Att tidigarelägga utvecklingen mot hämtas-hemma genom skattesubventioner är överlägset bättre än någon annan insats från samhället.

Monica Renstig, civilekonom konstaterade att ett RATT-avdrag, dvs en skattereduktion för taxi skulle leda till en minskning av biltrafiken med mellan 10-30 procent, minska belastningen på färdtjänst samt minska utbudet av svarttaxi. Förslagen välkomnades av Per Åsling, (C) ordförande Skatteutskottet som gav fullt stöd till de båda rapporterna: Kan vi koppla ihop taxiresorna med den vanliga kollektivtrafiken så åstadkommer vi något riktigt bra. Det borde kunna tillämpas i hela landet. Karin Svensson Smith, (MP) ordförande Trafikutskottet ville definitivt ta med sig förslagen i sitt fortsatta trafikpolitiska arbete.

Se filmen från seminariet här:

https://www.youtube.com/watch?v=_bS_K00pblk