Det blev en livlig debatt om kollektivtrafiken och klimatet när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan 2018.

Redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år. Det sade Karin Brundell Freij från WSP som presenterade rapporten om hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska klimatutsläppen på flera sätt, bland annat genom att öka marknadsandelen och genom att minska utsläppen från kollektivtrafiken.

I den efterföljande debatten med Teres Lindberg, (S), Trafikutskottet, Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen, Karl Henriksson (KD), Stockholms Läns Landsting framfördes följande:

– Medel som är viktiga att använda är Bonus malus, bränslebyte, statsmiljöavtalet och självkörande bilar. Det är viktigt göra kollektivtrafiken mer attraktiv och öka andelen och få fler att vilja resa tillsammans, även på landsbygden, sade Teres Lindberg.

– För att nå målen ska Miljöpartiet satsa på och utveckla ett offensivt trafikförsörjningsprogram. Resurser måste delas och nyttjas på rätt sätt. Vi kan inte ha bilar som står stilla 90 procent av tiden, ansåg Ulrika Frick.

– Vi bygger ut kollektivtrafiken kraftigt. I andra delar av landet finns det stor potential att öka resandet med kollektivtrafik. Det är stora skillnader i olika delar av landet. Vi behöver få snabbare, mer attraktiv kollektivtrafik, det kan vara avgörande faktorer för att få bort bilresandet, sade Karl Henriksson.

https://www.svenskkollektivtrafik.se/partnersamverkan/om-oss/kollektivtrafiken-och-klimatet/

Medverkande organisationer: Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket, Jernhusen