Så här ansöka om omställningsstödet

Företag som tappat kraftigt i omsättning under coronaepedemin kan nu ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni. Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under mars och april 2020 på grund av coronaviruset.

Storleken på stödet beror på hur mycket företaget har tappat i omsättning och hur mycket de fasta kostnaderna omfattar. Med de fasta kostnaderna avses bland annat kostnaden för hyra och leasing, räntor och försäkringar med mera.

För att få ta del av omställningsstödet måste ditt företag haft en omsättning på minst 250 000  kronor under det senaste räkenskapsåret. Företaget ska under mars och april  i år ha tappat  30 procent eller mer jämförelse med mars och april i fjol. Företaget ska inneha F-skattsedel och stödet betalas ut via Skatteverket. Om stödet överstiger 100 000 kronor krävs yttrande från en revisor.

Ansökan för omställningsstöd görs via Mina sidor på Skatteverket.se. Stödet går att söka från den 22 juni till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om omställningsstödet och sök stödet via hemsidan.

Omställningsstödet i korthet

 • Vi har samlat den viktigaste informationer i korthet om omställningsstödet. Vill du läsa mer om detaljerna hittar du dem längre ned i texten.
 • Ditt företag kan bara få stöd för fasta kostnader. Exempel på fasta kostnader är avgiften till beställningscentralen, hyra och leasing, räntor och försäkringar.
 • Omställningsstödet räcker inte lönekostnader ditt företag har. Stöd för lönekostnader kan ansökas genom stödet för korttidsarbete.
 • Omställningsstödet gäller för 22,5 – 75 procent av företagets fasta kostnader under mars och april 2020.
 • Ditt företag måste ha en omsättning på 250 000 kronor eller mer för att vara berättigat att söka stödet.
 • För att få ta del av omställningsstödet får ditt företag inte vara på obestånd, i rekonstruktion eller ha sin hemvist i ett skatteparadis.
 • För att få ta del av omsättningsstödet får ditt företag inte tagit beslut om utdelning under perioden mars-juni 2020.
 • Det krävs ett yttrande från revisor om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer.
 • Om stödet uppgår till 100 000 kronor eller mer kan ditt företag få stöd för de extra administrativa kostnaderna företaget har i samband med ansökan. Detta upp till max 10 000 kronor.
 • Företag som inte haft en omsättning under mars och april 2020 har inte rätt till omställningsstödet.
 • Omställningsstödet ska sökas av företags firmatecknare. Företag kan dock utse en annan person genom att söka ombudsbehörigheter på Skatteverket.
 • Omställningsstödet betalas ut av Skatteverket. Frågor om när stödet betalas ut kan endast Skatteverket svara på. Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten.

Vilka företag kan få omställningsstöd?

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Ansök om omställningsstöd via Skatteverkets hemsida.

Om ditt företag saknar F-skattsedel kan du ansöka om det här.

När går stödet att söka?

Stödet går att söka från den 22 juni klockan 12.00 till och med den 31 augusti 2020.

Hur stort kan stödet bli?

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning har minskat. Det lägsta stöd som beviljas är 5 000 kronor, det högsta är 150 miljoner kronor. Stödet ska bidra till att täcka företagets fasta kostnader. Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där du kan få en första uppskattning om ifall företaget är berättigat till stöd och i så fall hur mycket.

Om stödet uppgår till minst 100 000 kronor kan företaget också få ekonomiskt stöd för administrativa kostnader som företaget haft för att göra sin ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kronor per företag.

Gör en preliminär beräkning av hur stort stöd ditt företag kan få.

Hur ansöker företaget om omställningsstöd?

Du ansöker om omställningsstödet i en ny tjänst i Mina sidor på skatteverket.se. Den 22 juni klockan 12.00 öppnade den nya tjänsten för företag som vill söka. Mer detaljerad information om omställningsstödet finns i Rättslig vägledning. Sista dagen att ansöka är den 31 augusti 2020.

I ansökan ska företaget redovisa sina fasta kostnader, till exempel avgiften till beställningscentralen, hyra, leasing och räntor.

Företaget ska också redovisa hur mycket nettoomsättningen har gått ned. Det beräknas genom att jämföra nettoomsättningen för mars och april i år med samma period 2019.

Om stödet överstiger 100 000 krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer. Intyget ska bifogas till ansökan.

Anmäl till dig till Skatteverkets webbseminarium om omställningsstödet och hur du går tillväga för att söka det.

Vem på företaget ska söka omställningsstödet?

Ansökan behöver göras av en behörig företrädare för företaget.

 • Du som är enskild näringsidkare eller ensam firmatecknare för ett företag kan själv söka omställningsstöd. Du kan också välja att istället utse ett ombud för ansökan om du vill. Det kallas för ett omställningsstödsombud.
 • Behörig företrädare, till exempel vd, styrelse eller särskild firmatecknare kan ansöka om omställningsstöd. En behörig företrädare kan också utse ett omställningsstödsombud. Om firman tecknas av flera personer i förening behövs ett ombud och alla firmatecknare ska skriva under anmälan om ombud.

Ombudet behöver ha ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation.

Ansökan omställningsstödsombud.

Hur och när kommer pengarna?

Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten. Det gäller under förutsättning att ansökan är komplett och att Skatteverket inte bedömer att det finns en risk för felaktig utbetalning. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

Kan jag få hjälp med att söka stödet?

Taxiförbundet har tagit hjälp av nedanstående företag som i sin tur kan hjälpa er att ansöka om omställningsstöd. Medlemsföretag kan nyttja något av dessa två företag för hjälp med att söka omställningsstödet.

Söderkonsult
Adress: Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Mobil: +46 708 31 33 00 eller +46 704 88 88 09
E-post: bekir.uzunel@skrbyra.se
Hemsida: www.skrbyra.se

Auto Redovisning
Adress: Storgatan 70, 171 52 Solna
​​​​Mobil: +46 702 67 62 38
E-post: omstallning@autoredovisning.se
Hemsida: www.autoredovisning.se

Kan mitt företaget behöva betala tillbaka pengar?

Omställningsstödet behöver inte betalas tillbaka eftersom det är ett stöd, inte ett lån eller ett uppskov. Hela eller delar av beloppet kan dock krävas tillbaka om Skatteverkets granskning skulle visa att ansökan innehåller felaktiga uppgifter och att företaget inte har rätt till stödet.

Läs mer på Skatteverkets hemsida om omställningsstödet och sök stödet via hemsidan.