Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser

Appride är en ny kategori inom taxiprodukten som kommer att omfattas av samma grundkrav som övriga taxikategorier, såsom miljökrav, ordningsregler, skatterevision, taxilicens, serviceavgift etc. Detta är en ny hämtningsmöjlighet för kunden utöver de som finns idag, ”spontankö ledig bil” samt ”förbeställd bil”.

Detta innebär att:
1. Appride kommer att erbjudas plats i befintliga taxifickor inom bom
2. Appride betalar samma avgift som andra innanför bom
3. Appride är redan beställd och betald före man åker in i taxifickan.
4. Appride kallar fram sig själva till taxifickan.
5. Appride nyttjar av Swedavia hänvisad remote yta
6. Appride åker in med passerkort/transponder där serviceavgift debiteras

Alla idag anslutna åkare, befintliga taxi och limousineaktörer kommer erbjudas att ingå Appride-avtal när de erbjuder den nya upphämtningstjänsten till resenären. Vi vet att flera chaufförer idag kör både traditionell taxi samt den nya Appride tjänsten, vilket blir en möjlighet även hos Swedavia.

Pressmeddelande, Swedavia Airports