Svenska Taxiförbundet lämnar Partnersamverkan

Svenska Taxiförbundet lämnar vid årsskiftet Partnersamverkan. – Svenska Taxiförbundet har uppskattat samarbetet i Partnersamverkan där vi varit medlemmar sedan starten år 2008. Mycket händer inom området för persontransporter och nya former för...

Motverka en ny kategori av svarttaxi

Skrivelse till Infrastrukturminister Tomas Eneroth den 18 juni 2019: Våren 2019 har Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för den nya lagen om en ny kategori av taxitrafik varit ute på remiss. Förbundet konstaterar att myndigheten har haft svåra utmaningar i...
Vi har inte tid att vänta på tekniken

Vi har inte tid att vänta på tekniken

Privatbilismen måste minska radikalt för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Hur tänker våra politiker lösa det här problemet? I debatten finns det många som anser att självkörande bilar ska...

Ett land att besöka – SOU 2017:95

Svenska Taxiförbundet är positiv till utredningens betänkande och väljer i sitt svar att avgränsa sig till avsnittet ”Trafikutbud och transporter”. Inom detta område har utredningen identifierat ett antal frågor för att förbättra tillgängligheten för turister och...