Hemliga kollektivtrafiken spar resurser

Hemliga kollektivtrafiken spar resurser

Debatt: Hemliga kollektivtrafiken spar resurser Fler kan välja bort bilen om våra regionpolitiker höjer ambitionsnivån när det gäller att utveckla kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett både kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ –...
Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser

Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser

Appride är en ny kategori inom taxiprodukten som kommer att omfattas av samma grundkrav som övriga taxikategorier, såsom miljökrav, ordningsregler, skatterevision, taxilicens, serviceavgift etc. Detta är en ny hämtningsmöjlighet för kunden utöver de som finns idag,...

Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna

Privat bilägande i städer blir allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar stor plats. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men de behöver inte äga en. Taxi är en viktig resurs som kan hjälpa till...
Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. – Kammarrätten begår ett stort tankefel. Det sänder fel signal till...