Begäran om kompletterande svar och förtydliganden från Arbetsförmedlingen med anledning av tidigare ingiven Hemställan gällande återbetalningskrav av beviljade stöd inom taxinäringen – nystartsjobb

Svenska Taxiförbundet inkom per den 2021-03-17 till Arbetsförmedlingen med en hemställan gällande återbetalningskrav av tidigare uppskjutna stöd inom taxinäringen rörande nystartsjobb. Svenska Taxiförbundet (Förbundet) mottog Arbetsförmedlingens svar den 8 april (ref....
”Kontroller på väg” ett positivt första steg

”Kontroller på väg” ett positivt första steg

Svenska Taxiförbundet välkomnar att ett första steg har tagits i en riktning som förhoppningsvis kan leda till en sund taxinäring men efterlyser klarare och tydliga regler för vad som skall anses vara olaglig taxiverksamhet innan överträdelse av befintliga regler...