– Vi börjar närma oss 67.000 dagliga kontroller av förarbehörigheter och har passerat 5.000 kontroller av trafiktillstånd. Det säger Göran Säfström, produktchef för Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY. BKY är ett avgiftsfinansierat verktyg för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd framtagen i samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

För att bli kund i BKY måste företaget ha Transportstyrelsens medgivande då frågorna ställs till vägtrafikregistret via BKY. Genom att ansluta sitt företag till tjänsten sköts kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd automatiskt dagligen. Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav om beställaransvar.

– Vi har nu ett flertal kunder som har fått Transportstyrelsens medgivande, men som ännu inte hunnit starta sina frågor i BKY, säger Göran Säfström. Många av kunderna har svårt att hinna med så vi försöker påminna om vikten av att prioritera BKY för att säkerställa att de har förare med giltiga förarbehörigheter och transportörer med giltiga trafiktillstånd.

Under 2020 kommer en ny version av BKY med några nya funktioner och tjänster.  Många åkerier och beställningscentraler är redan anslutna till BKY men fortfarande är det flera som inte är det. Kostnaden att vara ansluten är låg medan konsekvenserna kan bli dyrbara om förare och åkerier saknar behörighet respektive trafiktillstånd. Medlemmar i Svenska Taxiförbundet har 60 procent rabatt på frågor ställda till Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Information om tjänsten hittar du på: www.bky.se Kontakt Göran Säfström 08-566 21 669

Läs mer om Beställaransvaret på Transportstyrelsens hemsida .