Beslutade föreskrifter -taxi & yrkesmässig trafik

Transportstyrelsen beslutade den 1 december om nya föreskrifter gällande taxiförarlegitimation, prov i yrkeskunnande för taxitrafik och prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik. Dessa föreskrifter publicerades den 15 december på Transportstyrelsens hemsida. Samtidigt med detta beslutades att Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:37) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik upphör att gälla den 21 februari 2022 ,med undantag av 2 kap. 2 och 5 §§ vilka upphör att gälla per den 1 juni 2022.

Taxiförbundet kommer nu att gå igenom dessa föreskrifter och sammanställa dessa så att medlemmarna enkelt kan ta del av ändringarna och hur dessa påverkar dem.

Länkar till föreskrifterna och ytterligare information hittar ni här: Remissammanställning av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation, om prov i yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik – Transportstyrelsen samt nedan

TFSF 2021:117

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik, TSFS 2021:117

TSFS 2021:118

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för taxitrafik, TSFS 2021:118

TSFS 2021:119

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation, TSFS 2021:119

TSFS 2021:120

Föreskrifter om upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:37) om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik, TSFS 2021:120