B K Y

Behörighetskontroll Yrkestrafik

Enligt lag måste taxiföretag kontrollera att deras förare har giltig taxiförarlegitimation och vidta åtgärder om behörigheten är ogiltig.

– Men hur ska jag kunna kontrollera att alla mina förares behörigheter är giltiga?
– Jo, med BKY!

Full kontroll
Genom att ansluta ditt företag till tjänsten BKY, behörighetskontroll av yrkesförare, sköts kontrollen av dina förares taxiförarlegitimationer automatiskt och digitalt. Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav, helt enkelt.

Anslut dig
Information om tjänsten och hur du ansluter ditt företag hittar du på: www.bky.se