Branschfrågor

Branschfrågor

En sund och blomstrande bransch där konkurrensen sker på lika villkor. Det är de övergripande målen för Svenska Taxiförbundets arbete. För att uppnå detta arbetar vi utifrån följande branschfrågor:

Ekonomiska villkor

Svenska Taxiförbundet arbetar för en bättre lönsamhet i branschen. Idag är marginalerna hårt pressade, vilket främst beror på att cirka 60 procent av taxiföretagens kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter… läs mer

Ny mobilitet

Svenska Taxiförbundet arbetar för att stärka taxinäringens roll i utvecklingen för framtidens mobilitet i städer och landsbygder. Mycket talar för att fler och nya grupper av människor kommer att se en kombination av hyrbil, taxi och övrig kollektivtrafik som det självklara sättet att förflytta sig…. läs mer

Seriös taxi

Svenska Taxiförbundet arbetar för konkurrens på lika villkor och att det inte ska finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i taxinäringen. Branschen måste bli fri från dessa avarter, vilket förutsätter att taxi prioriteras i såväl lagstiftning som i myndigheternas operativa tillsyn… läs mer