Fasa in och fasa ut

Fasa in och fasa ut

Den 1 juni tog miljö- och klimatminister Per Bolund emot utredningen av utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasade senast år...
Ny VD för Svenska Taxiförbundet

Ny VD för Svenska Taxiförbundet

Styrelsen för Svenska Taxiförbundet har utsett Bawer Coskun som tillförordnad Förbundsdirektör för Förbundet fr o m maj 2021. Bawer ersätter Claudio Skubla som innehaft tjänsten sedan 2015. Bawer har en bakgrund som styrelseledamot och vice ordförande för Taxi...
”Kontroller på väg” ett positivt första steg

”Kontroller på väg” ett positivt första steg

Svenska Taxiförbundet välkomnar att ett första steg har tagits i en riktning som förhoppningsvis kan leda till en sund taxinäring men efterlyser klarare och tydliga regler för vad som skall anses vara olaglig taxiverksamhet innan överträdelse av befintliga regler...