Svenska Taxiförbundet lämnar Partnersamverkan

Svenska Taxiförbundet lämnar vid årsskiftet Partnersamverkan. – Svenska Taxiförbundet har uppskattat samarbetet i Partnersamverkan där vi varit medlemmar sedan starten år 2008. Mycket händer inom området för persontransporter och nya former för...

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Svenska Taxiförbundet tackar för många och goda samarbeten under 2019. Nu väntar ett nytt år med nya och gamla utmaningar där vi hoppas på framsynta politiska beslut som bidrar till att ta oss framåt. Som stöd bidrar Förbundet med branschens önskelista: 1. Miljöavdrag...

Nationellt biljettsystem under utredning

Den 5 december arrangerade utredaren Gerhard Wennerström en hearing om nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Utredningen ska lämna förslag till hur ett sådant biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras. Det övergripande...

Samverkan för en sund taxinäring

Under 2019 bildades policygruppen för en sund taxinäring på initiativ av Förbundet. I policygruppen ingår Förbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Transportstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Polisen samt Skatteverket. – Det övergripande syftet med gruppens...

Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har utsett Catarina Barketorp till särskild utredare för utredningen Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet välkomnar utredningen: – Regeringens initiativ är mycket...