Claudio Skubla: Så hjälper vi företagen genom krisen

Svenska Taxiförbundet arbetar aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen mot myndigheter, politiker och andra beslutsfattare. Hur stöttar Svenska Taxiförbundet medlemsföretagen genom krisen, och krävs det fler...