Aktuella remisser

Aktuella remisser

Utfasningsutredningen Utredningen, föreslår olika åtgärder för hur Sverige ska kunna fasa ut fossila drivmedel i Sverige kostnadseffektivt, hållbart och inte minst miljömässigt. Fortsatt ska grundläggande tillgänglighet tillgodoses. Remissvar ska lämnas fredagen den 6...
Akut brist på taxiförare i Sverige

Akut brist på taxiförare i Sverige

Svenska Taxiförbundet uppmärksammar regeringen på den allvarliga bristen på taxiförare som råder i Sverige idag. Bristen riskerar drabba enskilda individers behov av tillgänglighet och samhällstjänster. I nuläget bedöms situationen som akut och kommer att försvåra...