Klimatåtgärder borde fånga lågt hängande frukter

Naturvårdsverkets statistik för det andra kvartalet 2019 visar att utsläppen från de svenska transporterna i Sverige ökade med 13 procent jämfört med det andra kvartalet 2018. Det går stick i stäv med samhällets mål att minska utsläppen från inrikes transporter med 70...

Svarttaxi på Facebook fortsätter hota seriösa taxiåkare

En ny granskning av svarttaxi på Facebook visar att problemet är fortsatt stort. Granskningen visar att det finns omkring 100 företagslika svarttaxigrupper på Facebook med mer än 123 000 medlemmar. Men problemet är inte jämnt fördelat över landet. Mellanstora städer i...

Uber förlorar licensen i London

Londons transportmyndighet, TfL, har beslutat att inte tillåta Uber att bedriva taxitrafik då Uber saknar ett robust system för att säkerställa passagerarnas trygghet. Av beslutet framgår att Ubers system inte hindrar att icke-auktoriserade förare kan komma åt Ubers...

Miljözon införs på Hornsgatan i Stockholm

En miljözon klass 2 kommer att införas på Hornsgatan med start den 15 januari 2020. Miljözonen ställer krav på personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Miljözonen planeras för att förbättra luftkvalitén på Hornsgatan. Genom att endast tillåta vissa typer av...

Ta chansen och ge oss ditt seminarietips

Persontrafik arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 20-22 oktober 2020. Under de tre mässdagarna kommer deltagarna att erbjudas ett unikt seminarieprogram riktat till alla som på något sätt är verksamma inom kollektivtrafiken. Det blir ett högklassigt program som...