Utbildning i säkra resor som podd

Utbildning i säkra resor som podd Taxibranschen har dragit igång en omfattande utbildning till dig som är taxiåkare eller förare med anledning av covid-19-pandemin. Utbildningen finns att genomföra som en webbutbildning eller podd. Bakom utbildningen står Sophiahemmet...
Remissyttrande om ett nationellt biljettsystem

Remissyttrande om ett nationellt biljettsystem

Svenska Taxiförbundet är positivt till inriktningen i utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Förbundet ställer sig dock frågande till varför inte fler typer av tjänster föreslås ingå i biljettsystemet. Utredningen föreslår...
Debatt: Regeringen måste även stötta småföretagen

Debatt: Regeringen måste även stötta småföretagen

De insatser som presenterats har tagit för lång tid att sjösätta och processen från förslag till utbetalda ersättningar är alldeles för långsam, skriver Claudio Skubla och Erik Sjölander. Coronakrisen har skadat småföretagen extremt hårt. Intäkterna har försvunnit,...