Automatiskt utkast

Almegas förslag till beslutsfattare – för att lindra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet Minskade kostnader för sjukskrivningar Detta har vi fått igenom: Staten har tillfälligt tagit över kostnaden för de första två veckornas sjukskrivning från företagen....

Information om regeringens krispaket

Sveriges taxiföretag drabbas mycket hårt av följderna av virusutbrottet och den extraordinära situation vi alla befinner oss i. Vi följer utvecklingen och har löpande dialog med våra medlems­företag samt regeringen för att hitta lösningar för att mildra de ekonomiska...

Länkar till information om corona för företagare

Här har vi samlat ett antal länkar till andra myndigheter och organisationer där du som företagare kan hitta viktig information.   Verksamt.se Samlad information från myndigheter, kring det som är viktigt för dig som företagare att känna till i samband med...