Di bilaga med fokus på hållbar trafik

Svenska Taxiförbundet och Biluthyrarna Sverige har tillsammans publicerat tidningen HÅLLBAR TRAFIK som följde Dagens Industri som bilaga den 24 april. Tidningen innehåller intervjuer med bland andra Anna Kramers, KTH som leder ett forskningsprojekt som ska få oss att...

Taxirånen minskar

Antalet taxirån har minskat stadigt de senaste tio åren. Det framgår av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2018. Antalet är nu nere bland de lägsta nivåerna sedan taxibranschen avreglerades för 27 år sedan. –        Det är en glädjande utveckling där en...

Säker grön Taxi

Säker Grön Taxi är ett kostnadseffektivt kvalitets- och miljöledningssystem utvecklat specifikt för taxi. Det följer grunderna för ISO 14 001 och hjälper taxiföretag att styra transportarbetet mot en hög och jämn kvalitet med en minimal miljöpåverkan. Ni får ansluta...

Är ditt taxiföretag redo för GDPR?

Är ditt taxiföretag redo för GDPR? EU har skärpt regleringen kring hantering av personuppgifter och det ställer nya hårdare krav på hantering av personuppgifter för samtliga företag. Den nya regleringen (GDPR) träder i kraft den 25:e maj 2018 och är en förstärkning av...