Utbildning i säkra resor som podd

Utbildning i säkra resor som podd Taxibranschen har dragit igång en omfattande utbildning till dig som är taxiåkare eller förare med anledning av covid-19-pandemin. Utbildningen finns att genomföra som en webbutbildning eller podd. Bakom utbildningen står Sophiahemmet...
Remissyttrande om ett nationellt biljettsystem

Remissyttrande om ett nationellt biljettsystem

Svenska Taxiförbundet är positivt till inriktningen i utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Förbundet ställer sig dock frågande till varför inte fler typer av tjänster föreslås ingå i biljettsystemet. Utredningen föreslår...