Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop

Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. – Kammarrätten begår ett stort tankefel. Det sänder fel signal till...

Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb

Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete. – Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den...