RATT – Rutavdrag för taxi

I den här rapporten har vi räknat på vilken samhällsekonomisk nytta, och konsumentnytta, ett Rut-avdrag för taxi skulle kunna bidra till. Rut-avdra­get har då tänkts vara i form av en 50-procentig skattereduktion. Beräk­ningarna har av praktiska skäl avgränsats till...

Svarttaxins framfart på Facebook

I Sverige finns det cirka 100 slutna svarttaxigrupper på Facebook med företagslik verksamhet. Grupperna har cirka 90 000 medlemmar. På vissa håll har tjänsten fått ett mycket starkt fäste. I enbart Göteborg och Kungsbacka finns över 20 000 anslutna medlemmar till...

UberPop – en fråga om skatt

Att åka med UberPOP är billigt. Faktum är att det är jättebilligt. Tyvärr är anledningen till det låga priset varken teknologi eller delningsekonomi, företeelser som även vi ställer oss bakom. Anledningen till att UberPOP är så billigt är inte svårare än att Uber...