Remissvar: Covid-19-lag

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Sammanfattning Covid-19-lagen bör gälla i högst sex månader med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det...
Remissvar: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Remissvar: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Sammanfattning Förbundet välkomnar regeringens förslag att förlänga möjligheten till korttidsarbete till den 30 juni 2021...