Ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 mars 2020: Regeringen har i en extra ändringsbudget presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om ett system för korttidspermittering. Svenska...

Ny taxilag kan öppna för olaglig verksamhet

Chris Heister, ordförande Svenska Taxiförbundet och Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet har i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 november uttryckt farhågor för konsekvenserna av den nya taxilagen som träder i kraft den 1...