Motverka en ny kategori av svarttaxi

Skrivelse till Infrastrukturminister Tomas Eneroth den 18 juni 2019: Våren 2019 har Transportstyrelsens förslag till föreskrifter för den nya lagen om en ny kategori av taxitrafik varit ute på remiss. Förbundet konstaterar att myndigheten har haft svåra utmaningar i...

Kompletterande synpunkter ”Taxi och samåkning” SOU 2016:86

Svenska Taxiförbundet har lämnat remissvar avseende ovan rubricerad utredning. Refererande till mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth (2017-11-16) vill vi härmed komplettera tidigare svar med synpunkter rörande utredningens förslag om en ny form av taxitrafik....

Svarttaxins framfart på Facebook m. m.

På senare tid har olaglig taxitrafik (svarttaxi) börjat organiseras på Facebook. Från polishåll uppges att användningen av sociala medier för att annonsera och beställa svarttaxi försvårar polisens tillsynsarbete. Därtill uppger myndigheten att den inte har resurser...