Kompletterande synpunkter ”Taxi och samåkning” SOU 2016:86

Svenska Taxiförbundet har lämnat remissvar avseende ovan rubricerad utredning. Refererande till mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth (2017-11-16) vill vi härmed komplettera tidigare svar med synpunkter rörande utredningens förslag om en ny form av taxitrafik....

Svarttaxins framfart på Facebook m. m.

På senare tid har olaglig taxitrafik (svarttaxi) börjat organiseras på Facebook. Från polishåll uppges att användningen av sociala medier för att annonsera och beställa svarttaxi försvårar polisens tillsynsarbete. Därtill uppger myndigheten att den inte har resurser...

Översyn av regelverket för blivande taxiförare

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att se över regelverket för blivande taxiförare samt att ge Trafikverket i uppdrag att utöka verksamheten för körprov till taxiförare. Läs hela skrivelsen via länken nedan.  Relaterade länkar...

Återinför lokalkännedomsprov för blivande taxiförare

Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att ge Transportstyrelsen i uppdrag att återinföra lokalkännedomsprov för blivande taxiförare, enligt Transportstyrelsens rapport Regelefterlevnaden inom yrkestrafik på väg. Läs hela skrivelsen via länken nedan. ...

Smidigare taxiresor med tillgång till kollektivkörfälten

Skapa förutsättningar för att göra taxiresan snabbare, billigare och mer pålitlig genom att släppa in taxi i kollektivkörfälten. Ändra Trafikförordningen (1998:1276) på så sätt att trafikmärkets, D10 (Fordon i linjetrafik), lydelse utvidgas till att omfatta taxi, med...