Citat från projektgruppen

Läs vad projektgruppen själv säger om Tjänsteskjuts:

 

”Vi behöver hitta nya metoder för att skapa smartare transportlösningar. Därför är det viktigt kommuner och bransch tillsammans utforskar nya affärsmodeller som inte bara minskar utsläppen utan även kan stärka kommunernas ekonomi.”

Maria Ivansson, Klimatkommunerna

 

 ”Vi ser tjänsteskjuts som ett prisvärt och klimatsmart komplement till delning av tjänstebilar och cyklar vid våra tjänsteresor. Samtidigt kan konceptet bidra till en förstärkt arbetsmarknad, särskilt för personer som idag har svårt att få jobb

Gunnar Persson, Karlstads kommun

 

 ”Med en större efterfrågan på skjutstjänster kan såväl våra medlemsföretag som andra aktörer lättare etablera sig på mindre orter. För att nå miljö- och klimatmålen behöver privatbilismen minska och resorna med kollektivtrafiken öka. Taxinäringen har en viktig roll i detta omställningsarbete.”

Irene Fallström, Svenska Taxiförbundet

 

När kommunen köper lokala tjänster i stället för importerade varor stärker det den lokala ekonomin

Fredrik Holm, miljökonsult