Londons Transportmyndighet (TfL) har beslutat att Uber bara får köra i London i ytterligare två månader om inte Uber löser säkerhetsbrister.

– Vi har noterat säkerhetsbrister kopplade till Uber även i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet

 Londons Transportmyndighet (TfL) har beslutat att Uber bara får köra i London i ytterligare två månader om inte Uber löser säkerhetsbrister. För två år sedan blev Uber blev av med sitt tillstånd att köra taxi i London på grund av bristande passagerarsäkerhet. Sedan dess har Londons Transportmyndighet gett Uber kortvariga tillstånd. Det nya tillstånd som myndigheten nyligen beslutat om är mycket kortvarigt och är villkorat med att Uber kommer in med ytterligare information när det gäller säkerheten. Enligt utomstående bedömare handlar Ubers problem om bristande förarkontroller gällande försäkringar, kriminell bakgrund och bilens trafiksäkerhet.

– Vi har noterat säkerhetsbrister kopplade till Uber även i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet

Efter att Taxiförbundet genomfört sin stora undersökning av Ubers taxameteranvändning i Stockholm, där det visade sig att två av tre inkörda kronor inte rapporteras till Skatteverket, lät Förbundet också undersöka om dessa förare var kriminellt belastade. Resultatet visade att det fanns en kriminell bakgrund hos flera av förarna, bland annat en dom om sexuellt ofredande. I Sverige har Uber inte anslutit sig till systemet Behörighetskontroll Yrkesförare (BKY) som dagligen följer upp om yrkesförare har begått allvarliga brott. Det kan vara en förklaring till att det förekommer Uberförare som begått allvarliga brott. BKY-systemet omfattar inte bara övriga svenska taxiföretag utan även förare inom den tunga yrkestrafiken.

– Jag ser Ubers problem i London som en följd av bristande förmåga att anpassa sig till varje lands system. I Sverige har man till exempel ställt sig helt utanför BKY-systemet. Det innebär att Ubers kunder går miste om ett system som löpande följer upp om yrkesförare begått brott.

– Om Uber menar allvar med sitt säkerhetsarbete borde man omedelbart ansluta sig till BKY.se, säger Claudio Skubla.

För mer information:

Irene Fällström
Kommunikationschef
08-566 216 73
072-402 69 55
irene.fallstrom@taxiforbundet.se

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
08-566 21 663
073-635 02 25
claudio.skubla@taxiforbundet.se

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställningscentraler, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.