Det måste bli slut på fria tolkningar av lagen för taxitrafik

SvD publicerade den 15 juli en artikel med rubriken: Frustrationen: ”Vi kör svarttaxi åt regeringen”. Där beskrivs att Freys Hyrverk anlitas av regeringskansliet, trots att bolaget saknar tillstånd. Ett polisbefäl uttalar sig och är kritisk till att polisen inte ingriper. I artikeln framförs också påståenden om att lagstiftningen skulle vara oklar.

  • Lagstiftningen är dock glasklar, säger Svenska Taxiförbundets ordförande Lennart Kalderén. Sedan Taxitrafikagen infördes 1990 faller hyrverk och limousinetrafik under taxitrafiklagen, något som regeringen dessutom slog fast inför den senaste ändringen år 2021. Den innebär krav på taxitrafiktillstånd samt att fordonen ska vara utrustade med taxameter eller den alternativa utrustningen SUFT som började gälla den 1 januari 2021.

I två parallella rättsprocesser har såväl förvaltningsrätten i Stockholm som Svea hovrätt nyligen slagit fast att för limousinetrafik är det taxitrafiklagen som gäller. Båda domstolarna har också konstaterat att enskilda transportföretag inte kan bevilja sig själva undantag från gällande rätt.

  • Svenska Taxiförbundet verkar för att konkurrens på lika villkor ska gälla inom taxinäringen, säger Lennart Kalderén. Där behöver vi regeringskansliets, polisens och kundernas hjälp. Både den tidigare och nuvarande regering har dessutom gjort klart att arbetet med ordning och reda på vägtransportmarknaden är en viktig och prioriterad fråga och att de som utför person- eller godstransporter måste ha tillstånd för detta.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderen@taxiforbundet.se