Svenska Taxiförbundet och Biluthyrarna Sverige har tillsammans publicerat tidningen HÅLLBAR TRAFIK som följde Dagens Industri som bilaga den 24 april. Tidningen innehåller intervjuer med bland andra Anna Kramers, KTH som leder ett forskningsprojekt som ska få oss att välja delade trafiklösningar framför privatägd bil. Amelia Adamo säger ja tack till hyrbil och taxi som alternativ till sin egen bil. Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet och Anders Trollsås, Biluthyrarna Sverige pekar på att de allt tuffare klimatmålen leder till att fler behöver resa kollektivt och välja resor som belastar miljön mindre än idag. Men för att en beteendeförändring ska bli av behövs politiker som tar frågan på allvar och använder ekonomiska styrmedel till förmån alternativen till att äga en egen bil. Den nu aktuella utvidgningen av RUT-avdraget skulle kunna innefatta såväl hämt-tjänster med taxi som biluthyrning.

Läs bilagan här!