Ekobrottsmyndigheten tar fram vägledning för att stävja arbetslivskriminaliteten inom upphandlad verksamhet

Alla som arbetar med upphandling av varor och tjänster har en nyckelroll för att förebygga arbetslivskriminalitet. Ekobrottsmyndighetens vägledning syftar till att stärka upphandlarna i arbetet med att kontrollera leverantörer och underleverantörer. Den syftar även till att öka kunskapen om konkreta åtgärder som upphandlare i dess roll som beställare kan göra för att upptäcka oseriösa aktörer och se till att de inte tilldelas uppdrag.

Vägledningen finns på Ekobrottsmyndighetens hemsida, se länk:

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/forebygg-kriminalitet-pa-arbetsmarknaden-genom-upphandling/

Ekobrottsmyndigheten har även uppdaterat sin checklista som kan användas för att upptäcka oseriösa aktörer: https://www.ekobrottsmyndigheten.se/undvik-oseriosa-aktorer-med-ebms-uppdaterade-checklista/

Förbundet kommer att föra en dialog med Ekobrottsmyndigheten för att säkerställa att våra taxispecifika frågor inte glöms bort.