Vi verkar för en sund
och blomstrande taxinäring

Senaste nyheterna inom taxi

Vi har inte tid att vänta på tekniken

Vi har inte tid att vänta på tekniken

Privatbilismen måste minska radikalt för att vi ska nå klimatmålen. Samtidigt pekar alla prognoser på att personbilstrafiken kommer att öka om inget görs. Hur tänker våra politiker lösa det här problemet? I debatten finns det många som anser att...

read more
Låt hämt-tjänster ersätta den allt dyrare färdtjänsten

Låt hämt-tjänster ersätta den allt dyrare färdtjänsten

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter överlämnades den 28 juni till regeringen. Särskilda persontransporter utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Samhällets kostnader för dessa persontransporter uppgår till drygt 9...

read more
Medverka i Almedalens smartaste samtal

Medverka i Almedalens smartaste samtal

Privatbilismens era är förbi. Är taxi till folket lösningen – hämt-tjänst till alla?   Tid: onsdag den 4 juli kl 10-11.  Plats: Maritima mötesplatsen Hamngatan 1, Visby.  Arrangör: Svenska Taxiförbundet. Privatbilismen måste minska radikalt för att nå klimatmålen....

read more
Taxirånen minskar

Taxirånen minskar

Antalet taxirån har minskat stadigt de senaste tio åren. Det framgår av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2018. Antalet är nu nere bland de lägsta nivåerna sedan taxibranschen avreglerades för 27 år sedan. -        Det är en glädjande utveckling där en stor...

read more
Inför hämt-tjänster för en mer tillgänglig kollektivtrafik

Inför hämt-tjänster för en mer tillgänglig kollektivtrafik

Regeringen har måndagen den 4 juni fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Satsningen uppgår till 700 miljarder kronor med ambitionen att den nya planen ska möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland där människor som...

read more
Skärpt beställaransvar för ordning och reda på vägarna

Skärpt beställaransvar för ordning och reda på vägarna

Regeringen beslutade den 23 maj att skärpa de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Beställare som sluter avtal med trafikutövare ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd....

read more
Ny rapport: Hämtas-hemma tjänster kan ersätta privatbilen

Ny rapport: Hämtas-hemma tjänster kan ersätta privatbilen

Stefan Fölster, nationalekonom, presenterade den 22 maj rapporten Från Ta-sig-till-hållplats till Hämtas-hemma. I rapporten beräknas samhällsvinsterna av att påskynda paradigmskiftet från privat bilkörning till Hämtas-hemma tjänster. I rapporten framförs ett scenario...

read more

Vill du bli taxiförare

Tycker du om att serva människor och har god människokännedom? Är du stresstålig och tycker om att köra bil? Då kan taxiyrket vara något för dig!

Säker Grön Taxi

Transporter som har en hög och jämn kvalitet, samtidigt som de skall medföra en minimal miljöpåverkan.

 

Medlemsförmåner

Som anslutet taxiföretag till medlem hos Svenska Taxiförbundet får du tillgång till juridisk rådgivning, anpassade lösningar med mer.

Taxibranschen i siffror

Miljarder per år i omsättning

Taxiföretag

Fordon