Vi verkar för en sund
och blomstrande taxinäring

Hämta färdtillstånd för dubbdäck här!

Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att framföra fordon med dubbdäck i Stockholm innerstad där lokalt förbud råder. Tillståndet gäller fram till och med den 15 april 2015. Villkoret är att fordonen ska vara märkta med företagets logga alternativt medföra...

read more

Senaste nyheterna inom taxi

KollA Årskonferens nytt datum!

KollA Årskonferens nytt datum!

Boka upp den 31 januari 2019 för en heldag om avtal och upphandlingar. Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, bjuder in till årskonferens i Stockholm. På programmet finns bland annat nya samverkansavtal, tågupphandlingar och modellavtal. Program och anmälan kommer...

read more
Nya skolskjutsavtalen på Persontrafikmässan

Nya skolskjutsavtalen på Persontrafikmässan

Dags att upphandla skolskjuts? Kom på Persontrafik tisdag den 23 oktober i Stockholm och ta del av de nya modellavtalen och bilagorna som Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram. Ordförande Ewa Rosén kommer att presentera hur det fungerar och hur de kan...

read more
Ny miljökravsbilaga för personbil

Ny miljökravsbilaga för personbil

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har publicerat en ny avtalsbilaga med miljökrav vid upphandling av personbil.  Under våren uppdaterades det branschgemensamma Miljöprogrammet, som är en miljöpolicy med målet att minska de olika verksamheternas...

read more
Klimatmål utmaning för ny regering

Klimatmål utmaning för ny regering

• Vår nya regering har en utmaning att hantera med växande städer och en ökande personbilstrafik som rimmar illa med klimatmålen. Vårt resandemönster behöver förändras här och nu. Det säger Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Taxi har potentialen...

read more
SCB erbjuder halvdagskurs: Att använda index i avtal

SCB erbjuder halvdagskurs: Att använda index i avtal

Den 7 och 15 november erbjuder SCB halvdagskursen "Att använda index i avtal" Kursen tar upp: - Vad är ett index? - Att tänka på vid indexklausuler - Att hitta olika index och relevant information i SCB:s databaser - Fördjupning i några av SCB:s vanligaste index t.ex....

read more
Beslutade miljözoner

Beslutade miljözoner

Regeringen beslutade den 30 augusti om förordningsändringar som ger kommunerna nya möjligheter att införa miljözoner. Utformningen av de beslutade miljözonsbestämmelserna överensstämmer med det besked regeringen lämnade den 23 mars i år. Det är kommunerna själva som...

read more
Beställaransvaret utökas för taxitrafik

Beställaransvaret utökas för taxitrafik

Den 1 juli 2018 trädde den nya lagen om beställaransvar vid taxitrafik i kraft. Det innebär att den som beställer en taxitransport har ett straffrättsligt ansvar att kontrollera att den faktiske transportören har ett giltigt taxitrafiktillstånd. Taxitrafiken är därmed...

read more
Tommy Pilarp chefjurist på Svenska Taxiförbundet

Tommy Pilarp chefjurist på Svenska Taxiförbundet

Tommy Pilarp, som sedan tidigare är knuten till Svenska Taxiförbundet som jurist, får fr om den 1 september en utökad roll som chefjurist. Som tidigare kommer Tommy att finnas till för förbundets medlemmar i juridiska frågor. Den utökade rollen innebär bland annat att...

read more

Skatteverket skönbeskattar UberPop

Taxiverksamheten UberPop har inte lägre tillåtelse att bedrivas i Sverige. Svenska Taxiförbundet har tidigare larmat om att UberPop inte efterlevde de regler som gäller för taxi i Sverige. Skatteverket skönbeskattar nu företaget som har sitt säte i Nederländerna och...

read more

Vill du bli taxiförare

Tycker du om att serva människor och har god människokännedom? Är du stresstålig och tycker om att köra bil? Då kan taxiyrket vara något för dig!

Säker Grön Taxi

Transporter som har en hög och jämn kvalitet, samtidigt som de skall medföra en minimal miljöpåverkan.

 

Medlemsförmåner

Som anslutet taxiföretag till medlem hos Svenska Taxiförbundet får du tillgång till juridisk rådgivning, anpassade lösningar med mer.

Taxibranschen i siffror

Miljarder per år i omsättning

Taxiföretag

Fordon