Stockholms stad har medgivit Svenska Taxiförbundet tillstånd att t.o.m. 2020-04-15 med nedan tillåtna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med dubbdäck.

Tillåtna fordon, villkor

Fordonen ska vara märkta med företagets logga alternativt medföra handling som visar att fordonet kör för/är med i visst taxiföretag/organisation. Detta beslut ska då det utnyttjas medföras för att på begäran uppvisas för polisman eller bilinspektör.

Färdtillståndet gäller endast vid hämtning, lämning och skjutsning av passagerare.

Hämta tillstånd här