Hög ökning av konkurser i taxibranschen

Färsk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar på kraftig ökning av antalet konkurser inom taxibranschen, som en konsekvens av coronakrisen i Sverige. Konkurserna inom taxibranschen ökar med 237 procent i mars jämfört med februari.

Statistik från SCB för mars månad visar att taxibranschen har det svårt just nu. I taxibranschen ökar konkurserna med 237 procent jämfört med föregående månad. Jämfört med mars månad 2019 ökar konkurserna med 200 procent.

– Taxibranschen har det extremt svårt just nu. Intäkterna i sju av tio bolag har minskat med 60 procent eller mer och läget är akut för företagen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Fler konkurser att vänta framöver utan direkta åtgärder

Branschen står idag stilla med tomma bilar, obefintliga intäkter och höga kostnader. I en enkät Svenska Taxiförbundet låtit göra bland medlemsföretagen svarar sju av tio företag  att de klarar att fortsätta bedriva verksamheten i högst två månader. Vi står därmed inför en kraftig konkursvåg inom taxibranschen framöver vilket kommer att visa sig än mer i statistiken som kommer i maj och juni månad från SCB.

– Taxibranschen har drabbats hårt av att samhället har stängt ned, eftersom den består av många små företag med små eller inga marginaler och som nu står på randen till konkurs. Regeringens åtgärder behöver bli, kraftfullare, enklare och snabbare. Vi vill se ett överbryggningsstöd direkt till företagen likt i Norge, Danmark och Finland, säger Claudio Skubla.

– Om Regeringen vill rädda taxiföretagen och viktig samhällsservice behövs insatser omgående. Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner kommer att saknas på många orter, säger Claudio Skubla.