I december publicerade Förbundet en ny rapport som pekar på de konsekvenser som den illegala svarttaxiverksamheten leder till. En svart sektor tenderar att öka utrymmet för kriminell verksamhet och urholkar förtroendet för samhället. Svarttaxi annonseras via sociala medier och omsätter hundratals miljoner kronor varje år vilket bidrar till att den svarta ekonomin växer samtidigt som den seriösa taxinäringen på flera orter i landet riskerar att slås ut. Hur ska man då komma tillrätta med problemet när polis och tillsynsmyndigheter inte hinner med? Rapporten pekar på vad en 50 procentig skattereduktion skulle kunna leda till. Den positiva effekten skulle inträffa direkt, svarttaxiverksamheten skulle förlora sin marknad till fördel för de seriösa taxiföretagen, fler skulle får riktiga jobb och fler skulle kunna bidra till skatteintäkter.

Länk till rapporten: