Island var den 21-22 augusti värd för Nordisk Taxiråd där branschorganisationerna för taxi i Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark ingår. Rådet träffas en gång per år för att diskutera marknadsförutsättningarna i de olika länderna. Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet medverkade och redogjorde för utvecklingen av den svenska taximarknaden som avreglerades redan år 1990.  Han informerade även om arbetet som pågår inom IRU, den internationella transportorganisationen som märker ett ökat intresse från EU-administrationen då det finns en ambition att harmonisera regelverket för taxi i Europa.

Finland avreglerade sin taximarknad i juli 2018. Maxtaxorna, som tidigare varit gemensamma för hela landet och fastställts av staten, är borta efter avregleringen. Den danska taximarknaden har historiskt präglats av marknadshinder och regleringar som hindrat framväxten av nya taxiföretag. Den danska prisregleringen för taximarknaden innebär bland annat att kommuner har möjlighet att bestämma maxtaxan för taxiresor. Vidare har taxiföretagen varit begränsade i antalet fordon samt att verka fritt över olika trafikområden. Dessa regler är dock på väg att luckras upp.

Läs mer om Taximarknaden i Europa här: