Förbundets kommentar om Landsbygdskommitténs rapport: Var är taxi?

Den 4 januari tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande som handlar om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd för Sveriges landsbygder. Svenska Taxiförbundet är överlag positiv till utredningen men ställer sig frågande: Var är taxi?

– Sveriges landsbygd har en stor utmaning i att vara en attraktiv plats för företag att vilja etablera sig i, turister att vilja besöka, traktens medborgare att kunna bo kvar i och de utflyttade att komma tillbaka till. I detta är taxi en viktig pusselbit men lyser med sin frånvaro i landsbygdkommitténs slutbetänkande, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

– I sitt delbetänkande som lämnades i mars 2015 uppgav kommittén att “det finns anledning att se över möjligheterna att hitta andra former av trafiklösningar för kollektivtrafik i landsbygderna, exempelvis olika typer av samlösningar för taxi, färdtjänst, skolskjuts med mera”, men är helt utelämnat i slutbetänkandet.

Kollektivtrafiken i landsbygderna är styvmoderligt behandlad. I landsbygderna ses kollektivtrafik mer som ett komplement till bilen och inte dess ersättning och fungerar i många kommuner främst som färdtjänst och skolskjuts. Trots detta finns det positiva undantag som t ex Västra Götaland, Västernorrland och Kalmar län där man ökat tillgängligheten genom att erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik – ofta med taxi. Något som Svenska Taxiförbundet menar att landsbygdskommittén har missat i sitt arbete.

– Att kollektivtrafiken är anropsstyrd betyder att resenärerna beställer en tur via telefon eller en app. Det innebär att turen går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka. Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. Dessutom bidrar den till att stärka taxiföretagen, vilket skapar arbetstillfällen och trygghet lokalt, säger Claudio Skubla.

Den ekonomiska uppsidan är tydlig. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut år 2015 framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss (se länk nedan).

– Det är också kritiskt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandlar den särskilda kollektivtrafiken –  färdtjänst och skolskjuts – på ett sådant sätt att förutsättningarna för att bedriva en sund taxiverksamhet inte undergrävs. Idag riskerar ett flertal lokala myndigheters agerande att bli förödande för de lokala taxiföretagen, näringslivet och ytterst den levande landsbygden, säger Claudio Skubla.