Rapport Tjänsteskjuts

Denna rapport sammanfattar förstudien Tjänsteskjuts, som genomfördes våren 2023 i ett Vinnova-finansierat projekt av projektparterna Svenska Taxiförbundet, Klimatkommunerna och Karlstads kommun. Projektet leddes av konsulten Fredrik Holm.

Läs hela rapporten här: