Webbinarium – slutrapport (inspelad)

Se hela inspelningen från webbinariet här! 

Förstudien Tjänsteskjuts har studerat vilka samhällsnyttor som kan skapas om delar av en kommunal tjänstebilsflotta ersätts med en skjutslösning med ortens taxiföretag eller på annat sätt.

Karlstads kommun, Svenska Taxiförbundet och Klimatkommunerna och miljökonsulten Fredrik Holm, har studerat vad det skulle kunna innebära för den kommunala ekonomin, för miljön, trafiken, folkhälsan, arbetsmiljön och den lokala arbetsmarknaden. Konceptet har så stor potential att man bör gå vidare med en pilotstudie där idén också prövas i verkligheten.

Fredag 15 september kl 10.30-11.30 presenteras rapporten och våra slutsatser på ett Teams-webbinarium. Ingen föranmälan behövs – följ gärna tillsammans med kollegor.

Ur programmet:

  • Därför tror vi på Tjänsteskjuts! Gunnar Persson från Karlstads kommun, Irene Fällström från Svenska Taxiförbundet och Maria Ivansson från Klimatkommunerna om varför deras organisationer engagerat sig i frågan.
  • Tjänsteskjuts: fyra tydliga och två möjliga samhällsnyttor – om man gör på rätt sätt! Fredrik Holm, miljökonsult, redovisar förstudiens hypotes, uppläggning och slutsatser.
  • Hinder och möjligheter. Studien kommenteras av såväl forskare som representanter för kommuner och för taxibranschen.
  • Intresse för en pilotstudie? Närvarande kommuner kan anmäla intresse för att delta i nästa steg.

Efter programmets slut, ca 11.30, finns det möjlighet att ”hänga kvar” på Teams för eftersnack.

Moderator: Irene Fällström, Svenska Taxiförbundet