Förarbrist på agendan i möte med Infrastrukturdepartementet

Bawer Coskun och Magnus Klintbäck,
uppvaktade Infrastrukturdepartementet den 31 januari.

Förarbristen var huvudfokus när Bawer Coskun förbundsdirektör och Magnus Klintbäck, vice ordförande, Svenska Taxiförbundet uppvaktade politisk sakkunniga samt ansvariga tjänstemän på Infrastrukturdepartementet.

Förbundet pekade främst på problemet med nuvarande regel i Taxitrafiklagen som innebär att det måste ha gått två år från det att man tagit körkort med B-behörighet till dess att man är behörig att söka Taxiförarlegitimation. Två-årsregeln behöver tas bort. Ska vi kunna rekrytera nya förare till branschen anser Förbundet att en nödvändig lagändring måste till som innebär att man ska kunna söka Taxiförarlegitimation när man fått sitt körkort med B-behörighet utan väntan i ytterligare två år.

Svenska Taxiförbundet anförde även att det nuvarande ålderskravet om 21 år för att söka Taxiförarlegitimation borde kunna sänkas. Då skulle det vara möjligt att erbjuda gymnasieutbildning inom ramen för Fordonsprogrammet för Taxiförarlegitimation, utöver de nuvarande utbildningarna för buss- och lastbilschaufförer.