Företagens Mobilitetsråd bildat

Anna Kramers, programchef för Mistra SAMS som står för Sustainable Accessibility and Mobility Services, KTH, var inbjuden talare till Företagens Mobilitetsråd. Anna presenterade det pågående forskningsprojektet för hur överflyttning från privatbil till delad mobilitet kan åstadkommas i praktiken. Företagen Mobilitetsråd är ett nystartad råd med syfte att samla aktörer som erbjuder delad mobilitet. Syftet är att agera som en samlad röst i samhällsdebatten och lyfta fram vilka politiska åtgärder som kan bidra till att stimulera efterfrågan och minimera trösklar för mobila delningstjänster. Tjänster som krävs för att snabbare nå samhällets klimatmål. Transporteffektivitet handlar inte bara om nya bränslen, hur vi väljer att resa i vardagen spelar stor roll för utvecklingen.

Mobilitetsrådet har startats på initiativ av Biluthyrarna Sverige. Svenska Taxiförbundet ingår i rådet tillsammans med Skärgårdsredarna och ett antal företag med hållbar delad mobilitet i fokus.

  • Vi ser fram emot att samarbeta med många olika aktörer som erbjuder delad mobilitet, säger Bawer Coskun, tf Förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.
  • Bättre förutsättningar krävs för att alternativen till privatbilen ska kunna utvecklas och bli tillgängliga för resenärer i hela landet.