Förtydligande: Krav på rena lätta personbilar vid offentlig upphandling enligt EU:s Miljöbilsdirektiv

EU-direktiv 2019/1161 ’om främjandet av rena och energieffektiva vägtransportfordon’, även kallat Miljöbilsdirektivet, trädde i kraft den 2 augusti 2021. De svenska författningsändringarna gällande krav på miljöbilar vid upphandling trädde dock i kraft först den 1 juni 2022.

EU-direktivet innebär att alla fordon som upphandlas ska vara miljöbilar. Enligt både EU-direktivet och den svenska förordningen ska för varje referensperiod och för varje följande femårsperiod andelen rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet lätta bilar som de tilldelade avtalen omfattar. Den första referensperioden löper från den 2 augusti 2021 t o m 31 december 2025. Den andra referensperioden löper från den 1 januari 2026 t o m den 31 december 2030.

Vad menas då med miljöfordon?

I EU-direktivet och den svenska förordningen benämns miljöfordon som ’rena lätta bilar’ och definieras som

  • under den första referensperioden, en lätt bil vars utsläpp uppgår till a) högst 50 gram koldioxid per kilometer, b)mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna för luftföroreningar vid verklig körning (RDE) enligt bilaga 1 till EU-förordning 715/2007
  • under den andra referensperioden och under varje följande femårsperiod, en lätt bil som inte släpper ut någon koldioxid alls.

Det finns inget krav på att 100 procent av alla fordon i en upphandling ska vara rena lätta personbilar, varken i den svenska förordningen eller i EU-direktivet. Vidare gäller kraven bara upphandlingar som påbörjats den 1 juni 2022 eller därefter.

Definitionen av ’miljöbil’ styrs av EU-reglerna. En miljöbil ska efter den 1 januari 2031 vara en lätt personbil som inte släpper ut någon koldioxid alls. Det betyder t.ex. att ladd-hybrider efter den 1 januari 2031 inte räknas som en ’ren lätt bil’ och inte kan ingå i kvoten om 38.5 procent.

Förbundets kontakt: Tommy Pilarp tommy.pilarp@taxiforbundet.se