Frågor om taxi i möte med Trafikutskottet

Den 13 februari var Svenska Taxiförbundet inbjuden till Trafikutskottets sammanträde för att belysa nyckelfrågor inom taxibranschen. Lennart KalderénNatalee Ågren och Tommy Pilarp medverkade i mötet och betonade behovet av en sund konkurrens på lika villkor för branschen. I dagsläget är svarttaxi ett stort problem på många platser i landet.

Diskussionen inkluderade även rekryteringsfrågor och vikten av att upprätthålla svensk lagstiftning. Vidare lyftes frågan om taxi som en del av kollektivtrafiken och att branschen ser positivt på införandet av miljözoner och att privatbilismen ska minska.

Förbundet framförde sitt tack för möjligheten att dela perspektiv och för Trafikutskottets engagemang i att främja en sund taxinäring. Förbundet ser fram emot fortsatt positivt samarbete.