Fortfarande inga pengar till omställningsstödet

Omställningsstödet för företag förlängs till mars och april meddelar regeringen och samarbetspartierna idag. — Fortsatta restriktioner kräver inte bara förlängda krisåtgärder. Stödpaketen måste också betalas ut, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Mindre företag med färre än 50 anställda har möjlighet att få sina fasta kostnader täckta till 90 procent. Det meddelade regeringen och samarbetspartierna idag. Omsättningsstödet förlängs till mars och april.

— Det är nödvändigt att krisåtgärderna finns kvar och fortsatta restriktioner kräver inte bara förlängda krisåtgärder. Stödpaketen måste också betalas ut, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Krispaketen har horribelt långa handläggningstider
Svenska Taxiförbundet har låtit göra en enkätundersökning bland sina medlemmar. Närmare 70 procent av de svarande taxiföretagen uppger att krisåtgärderna endast täckt högst 20 procent av företagens omsättningstapp under pandemin. Lång handläggningstid och krångliga stöd uppges vara orsakerna.

— Handläggningstiderna är horribelt långa. Det tar alldeles för lång tid för pengarna att betalas ut. Viktig samhällsservice går under i väntan på stöd, säger Claudio Skubla. Fler än 9 av 10 av taxiföretagen uppger minskad omsättning under 2020 till följd av covid-19-pandemin och den ekonomiska situationen för taxiföretagen har försämrats. 6 av 10 taxiföretag uppger att den ekonomiska situationen är sämre än före sommaren 2020.

FAKTA
Svenska Taxiförbundet har låtit göra en enkätundersökning under perioden 30 november – 6 december 2020. Enkäten skickades ut till 3 527 taxiföretag. Totalt besvarade 756 företag enkäten vilket motsvarar 21 procent.

För mer information, kontakta:
Kenan Harbas
PR- och kommunikationsansvarig

0724 02 69 55
kenan.harbas@taxiforbundet.se