Rapport Tjänsteskjuts

Denna rapport sammanfattar förstudien Tjänsteskjuts, som genomfördes våren 2023 i
ett Vinnova-finansierat projekt av projektparterna Svenska Taxiförbundet,
Klimatkommunerna och Karlstads kommun. Projektet leddes av konsulten Fredrik
Holm.

 

Läs hela rapporten här: Tjänsteskjuts 230905

 

Egenkalkylmall-for-tjanstebils-och-arbetstidskostnader