Den internationella transportorganisationen IRU; World Road Transport Organisation, arrangerade konferensen Taxiforum under European Taxi Fair den 2-3 november i Köln. Taximässan samlade cirka 300 ledande taxi- och applikationsföretag, forskare, fackföreningar, beslutsfattare och media.

IRU forumet diskuterade nya affärsmodeller för taxi. En fråga som engagerade de flesta delegater är konsekvenserna av att globala företag gör sitt intåg i olika branscher, inte minst erbjuds taxitjänster där affärsmodellen ofta bygger på att kringgå nationell lagstiftning. Konkurrensen sätts ur spel för taxiföretagen och inte minst drabbas de taxiförare som lockas till dessa nya företag där de går miste om såväl pensioner, försäkringar och dessutom får en lön som det blir svårt att försörja sig på.

Vidare diskuterades realismen i olika scenarier med nya tekniska mobila lösningar, allt från autonoma fordon till hur våra städer arbetar för att förbereda sig för nya sätt att transportera sig. Teknikutvecklingen påverkar också kundbeteendet vilken ställer krav på taxibranschen att bättre passa in i nya mobilitetssystem som MaaS (Mobility as a Service).

Konferensen avslutades med frågan om framtida lagstiftning för tillkomsten av smarttelefonteknik och den stora användningen av appbaserade tjänster som förändrar hur människor kommunicerar, gör affärer och får tillgång till transporttjänster. Diskussionerna fokuserade på behovet av regelverk som tar hänsyn till dessa marknadsförändringar. Juridiska lösningar bör göra det möjligt för nya aktörer att konkurrera rättvist på marknaden samtidigt som passagerarnas säkerhet, och integritet respekteras.