Svenska Taxiförbundet välkomnar Johan Dufva som anställts som branschjurist från och med den 18 september. Johan har tidigare arbetat på Skatteverket, där han var verksam som skattehandläggare, revisor och med utredning av regeringsuppdrag åt verksledningen. I sin senaste roll var Johan miljöansvarig för miljön KasPer, vilket innebar ett nationellt samordningsansvar för all kontroll i de branscher som omfattas av krav på kassaregister och personalliggare. Detta innefattade till exempel all restaurang- frisör- och fordonsserviceverksamhet i landet. I rollen ingick ett ansvar för branschsamverkan med alla branschorganisationer som ingick i miljön.